لزوم انتخاب یک شخصیت ملی در راس آموزش و پرورش

جماران نوشت: علاوه بر خواست فرهنگیان، مسئله توان اجرایی وزیر در این وزارتخانه اهمتی اساسی دارد. امروز وزارت آموزش و پرورش بیش از هرچیز به یک مدیر اجرایی توانمند و عین حال پاکدست نیاز دارد تا هم بتواند امور اداری و اجرایی وزارتخانه را سامان دهد و هم بتواند بخشی از دلخوری فرهنگیان عزیز را که پس از وقایع صندوق ذخیره فرهنگیان پدید آمده است، تسلی بخشد